Obowiązuje kolejność składania kart zgłoszeń dziecka i podpisywania umów z Rodzicami. Zapisu Dziecka można dokonać poprzez wypełnienie krótkiego formularza na stronie internetowej.

Po otrzymaniu zgłoszenia poinformujemy Państwa drogą mailową o dalszym przebiegu rekrutacji i uiszczeniu opłaty wpisowego.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji dziecka oraz realizacji zadań oświatowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883) * Obowiązkowo, w przeciwnym razie zgłoszenie nie zostanie wysłane.