6.00 – 8.15

– przyjmowanie dzieci do żłobka
– czas na swobodną zabawę dzieci w kącikach tematycznych,
– indywidualne zabawy edukacyjne z opiekunami
– możliwość konsultacji rodziców z opiekunami

8.15 – 8.30

– przygotowanie do śniadania
– czynności higieniczne i pielęgnacyjne
– wdrażanie elementów higieny osobistej

8.30 – 9.00

– śniadanie

9.00- 9.15

–  zabiegi higieniczne i pielęgnacyjne, codzienna nauka samodzielnego mycia ząbków

9.15 – 10.00

– zajęcia grupowe (plastyczne, manipulacyjne, dydaktyczne, gimnastyczne – ogólnorozwojowe, muzyczne, orientacyjno-porządkowe)

10.00 – 10.15

– zabiegi higieniczne

10.15 – 11.00

– spacery i  zabawy na świeżym powietrzu (w  razie bardzo złej niepogody w sali)

11.00 – 11.10

– zabiegi higieniczne

11.15 – 11.50

obiad/ 2 dania

11.50 – 12.00

– zabiegi higieniczne, przygotowanie do drzemki,
– wyciszenie przed snem
– opowiadanie lub czytanie bajek
– słuchanie muzyki relaksacyjnej

12.00 – 14.00

– leżakowanie, spanie przy muzyce relaksacyjnej

14.00 – 14.15

– zabiegi higieniczne

14.15 – 14.30

podwieczorek

14.30 – 15.30

– zabawy grupowe wg wcześniej przygotowanego harmonogramu na dany tydzień

15.30 – 16.00

– zabiegi higieniczne

16.00 – 17.00

– zabawy w kącikach zainteresowań, rozchodzenie się dzieci do domu,  czas na indywidualne rozmowy rodziców z opiekunami.