W Żłobku  o profilu SENSORYCZNO – PRZYRODNICZYM OFERUJEMY DZIECIOM TAKIE ZAJĘCIA: 

– zajęcia z INTEGRACJI SENSORYCZNEJ raz w tygodniu ( na klatce SI) – dla maluszków i 2 latków

– zajęcia LOGOPEDYCZNE  raz w tygodniu – dla maluszków i 2 latków

– zajęcia MULTISENSORYKA – dla maluszków raz w miesiącu

– zajęcia FITNESS  – dla maluszków raz w tygodniu

– zajęcia z LEGOEDUKACJI – dla 2 latków raz w miesiącu

– zajęcia SENSOPLASTYKA -dla 2 latków raz w tygodniu

– zajęcia język ANGIELSKI -dla 2 latków raz w tygodniu

– zajęcia RYTMICZNO- MUZYCZNE

– zajęcia tematyczne:  PRZYRODNICZE

– zajęcia z elementami EKSPERYMENTÓW DOŚWIADCZALNYCH

– indywidualne podejście do odpieluszkowywania

– nauka samodzielności i samoobsługi przy jedzeniu i ubieraniu się