Przygotowaliśmy dla Państwa dzieci tych żłobkowych i tych z poza żłobka propozycję zajęć dodatkowych umożliwiających odkrycie jego talentów i większą stymulacje rozwój dziecka.  Zajęcia są podzielone na dwie grupy wiekowe  w tym w młodszej grupie rodzic jest wraz z dzieckiem wspiera go i mu towarzyszy. Zajęcia będą prowadzone przez Panią Magdalenę Kościelną, która o sobie mówi tak:

,,Jestem nauczycielem wychowania przedszkolnego z 14 letnim stażem, na bieżąco pogłębiam swoją wiedzę i umiejętności wychowawczo-dydaktyczne oraz opiekuńcze. Ukończyłam studia podyplomowe, które dały mi tytuł terapeuty w zakresie diagnozy, terapii oraz rewalidacji. Ponadto ukończyłam studia w zakresie edukacji i terapii osób z zaburzeniami autystycznymi i zespołem Aspergera. Celem zajęć jakie chcę Państwa dzieciom zaproponować jest wszechstronny rozwój dzieci, przygotowanie do dalszej nauki i ukształtowanie właściwych postaw.  Podczas zajęć będę stosować takie metody, aby jak najbardziej zainteresować dzieci, pomóc rozwinąć talenty i dać im dużo radości z  zajęć. Zdobyty tytuł terapeuty pozwala mi też na szybkie reagowanie na i wychwycenie nieprawidłowości i odstępstw od normy wśród dzieci co pozwala na szybkie zareagowanie i pomoc dziecku. Chętnie będzie udzielała wszelkich informacji podczas rozmów indywidualnych.

Aby wspierać wszechstronny rozwój dziecka będę stosowałam następujące metody aktywizujące:
– zabawy w kręgu,

–  metody rozwijające świadomość ciała,

– zabawy paluszkowe i wierszyki-masażyki,

– kinezjologia edukacyjna Denisona,

– metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,

– Metoda Dobrego Startu,

– pedagogika zabawy,
– muzykoterapia,
–  zabawy grafomotoryczne,
– drama,
– zabawy rytmiczne,

– czytanie globalne
– różnorodne techniki plastyczne.

 Rozwijanie motoryki małej i dużej, muzykoterapia, elementy showpedagogikii, koordynacja wzrokowo- słuchowo -ruchowa, pobudzanie koncentracji uwagi, elementy sensoryki.”

 

Zapraszamy w takim razie wszystkich do miłego spędzenia z Nami czasu podczas nauki i zabawy wraz z dziećmi!