6.00 – 8.15

– przyjmowanie dzieci do żłobka
– czas na swobodną zabawę dzieci w kącikach tematycznych,
– indywidualne zabawy edukacyjne z opiekunami
– czas na realizację własnych pomysłów i fantazji
– możliwość konsultacji rodziców z opiekunami

8.15 – 8.30

– przygotowanie do śniadania
– czynności higieniczne i pielęgnacyjne
– wdrażanie elementów higieny osobistej

8.30 – 9.00

– śniadanie

9.00- 9.15

–  zabiegi higieniczne i pielęgnacyjne, codzienna nauka samodzielnego mycia ząbków

9.15 – 10.20

– zajęcia grupowe (plastyczne, manipulacyjne, dydaktyczne, gimnastyczne – ogólnorozwojowe, muzyczne, orientacyjno-porządkowe)

10.20 – 10.35

– zabiegi higieniczne

10.35 – 11.45

– spacery i  zabawy na świeżym powietrzu (w razie niepogody w sali)

11.45 – 12.00

– zabiegi higieniczne

12.00 – 12.30

obiad/ 2 dania

12.30 – 12.45

– przygotowanie do drzemki,
– wyciszenie przed snem
– opowiadanie lub czytanie bajek
– słuchanie muzyki relaksacyjnej

12.45 – 14.15

– leżakowanie

14.15 – 14.45

– zabiegi higieniczne

14.45 – 15.00

podwieczorek

15.00 – 15.45

– zabawy grupowe wg wcześniej przygotowanego harmonogramu na dany tydzień

15.45 – 16.15

– zabiegi higieniczne

16.15 – 17.00

– zabawy w kącikach zainteresowań, rozchodzenie się dzieci do domu,  czas na indywidualne rozmowy rodziców z opiekunami.