Z przyjemnością informujemy, że Niepubliczny Żłobek „WESOŁY BOBAS” Anna Stypa pozyskał dofinansowanie na realizację projektu „Wesołe bobasy na start!” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Celem projektu „Wesołe Bobasy na start!” jest stworzenie w okresie 29 miesięcy trwania projektu warunków dla min. 16 osób z gm. Tuszów Narodowy i gm. ościennych pozwalających na wejście lub powrót na rynek pracy po przerwie wynikającej z opieki nad dziećmi. Cel zostanie osiągnięty poprzez utworzenie w Grochowem nowych grupy żłobkowych w żłobku „Wesoły Bobas”, obejmujących 16 utworzonych w ramach projektu miejsc opieki nad dziećmi do 3 roku życia oraz zapewnienie ich funkcjonowania przez okres 24 miesięcy.
Realizacja projektu jest odpowiedzią na problem niewystarczającej liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie gminy Tuszów Narodowy, przyczyniający się do utrudnionego wejścia lub powrotu na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka, a także do trudności w godzeniu życia zawodowego i rodzinnego. Problem ten dotyczy w szczególności kobiet, które ze względów społeczno-kulturowych najczęściej zajmują się dziećmi do ich 3 roku życia.
Efektem realizacji niniejszego projektu będzie większa możliwość godzenia pracy z opieką nad dziećmi dla osób (w szczególności dla kobiet) objętych projektem, dla których przełamana zostanie bariera uniemożliwiająca wejście lub powrót na rynek pracy. Rezultaty projektu zostaną utrzymane przez okres co najmniej 3 lat po zakończeniu realizacji projektu (31.12.2023 r.).
Okres realizacji projektu: 01.08.2018 r. – 31.12.2020 r.
Kwota dofinansowania ze środków UE: 579 956,32 zł.