Informacja w sprawie przetwarzania danych osobowych

przez Niepubliczny Żłobek Wesoły Bobas

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, iż:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest kontakt: Niepubliczny Żłobek Wesoły Bobas Anna Stypa, Grochowe 72, 39-332 Tuszów Narodowy, kontakt: kontakt@wesolybobas.pl
  • Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia dokumentacji świadczonych usług na podstawie zgody klienta.
  • Dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.
  • Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane nie będą przetwarzane w innych celach, w szczególności nie będą przekazywane innym podmiotom.
  • Podanie danych jest dobrowolne, jednakże skutkiem ich niepodania będzie brak możliwości wykonania usługi.
  • Jako administrator Pani/Pana danych osobowych, zapewniam pełne prawo dostępu do swoich danych, w celu ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu prawo  do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych.
  • W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informuję także, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
  • Pani/ Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.